Ý tưởng

Phụ kiện này biến ổ cắm điện của bạn thành các ký tự nhỏ

Bạn muốn mang lại một niềm vui cho ngôi nhà của bạn? Ở Israel, Nati Shlez là một doanh nhân đã tạo ra "Shockerz", một phụ kiện biến các ổ cắm điện treo tường truyền thống của bạn thành các nhân vật nhỏ. Shockerz có dạng miếng nhựa mà bạn chỉ cần sửa trong ổ cắm trên tường.

Được tạo ra bằng nhựa giống như phích cắm nổi tiếng, những miếng dán bất thường này sẽ biến các thiết bị điện của bạn thành các nhân vật nhỏ thực sự, và điều ít nhất chúng ta có thể nói là có một cái gì đó cho tất cả mọi người! Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập trang Indiegogo của dự án.

Loading...