Ý tưởng

Ông vẽ bằng ngọn lửa của những ngọn nến những người mất tích

Khi một người biến mất, điều quan trọng là phải giữ ánh sáng trên nó, không quên nó và có thể hy vọng tìm thấy nó một lần nữa. Ở Mexico, có rất nhiều vụ mất tích mỗi năm. Các gia đình không có tin tức gì về người thân của họ, thậm chí không biết họ còn sống hay không. Tại Tây Ban Nha, Tổ chức Ân xá Quốc tế đã hợp tác với cơ quan La Despensa để thiết lập một hoạt động ban đầu.

Hợp tác với nghệ sĩ Steven Spazuk, Ân xá đã vẽ bằng ngọn lửa của một ngọn nến trên khuôn mặt của những người mất tích ở Mexico. Một cách nói bằng hình ảnh nói rằng điều quan trọng là luôn luôn giữ ánh sáng cho người mất tích.

Loading...