Ý tưởng

Quick tạo ra một phiếu giảm giá khổng lồ để quảng bá một chiếc burger khổng lồ

Người khổng lồ nói nhanh về Big Mac tại McDonald hay Whopper tại Burger King: bánh burger tôn sùng của anh ta. Ở Bỉ, để quảng bá "Người khổng lồ khổng lồ", một phiên bản khổng lồ của burger nổi tiếng, Quick đã thiết lập một hoạt động ban đầu với sự hợp tác của công ty Hạnh phúc. Ý tưởng: tạo ra một phiếu giảm giá khổng lồ để quảng bá bánh burger.

Một số màn hình đã được cài đặt cùng với quảng cáo, mang đến cơ hội cho người đi đường xé chúng ra để sử dụng chúng như phiếu mua hàng trong nhà hàng Quick. Nhược điểm duy nhất: đi bộ xung quanh với một phiếu giảm giá khổng lồ trên đường phố là không thực tế, và không được chú ý! Một hoạt động ban đầu và có liên quan để thúc đẩy một burger dành riêng cho sự thèm ăn lớn.

Loading...