Ý tưởng

Sau hy vọng của nó trong tàu điện ngầm New York để phản đối Trump

Vào ngày 8 tháng 11, Donald Trump đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Mặc dù chiếm đa số, sự lựa chọn này không nhất trí, đặc biệt là ở một số bang lớn của Hoa Kỳ. Ở New York, nghệ sĩ Levee đã thiết lập một dự án có tên "Liệu pháp tàu điện ngầm".

Một ga tàu điện ngầm đã được chọn ở vùng đô thị của Mỹ, nơi hành khách có cơ hội nộp đơn sau đó để phản đối Donald Trump, và đặc biệt là vì tự do và bình đẳng. Một dự án sáng tạo tuyệt đẹp cho phép người Mỹ than khóc.

Loading...