Ý tưởng

Khi logo của các thương hiệu cạnh tranh trở thành một

DesignCrowd là một cộng đồng đầy những người sáng tạo các loại. Họ bắt tay vào các dự án ban đầu và sáng tạo thường xoay quanh logo và kiểu chữ. Một trong những dự án tuyệt vời nhất có các logo thương hiệu cạnh tranh hợp nhất để tạo thành một.

Một bản mashup đáng ngạc nhiên giữa McDonald và Burger King, hoặc Pepsi và Coca-Cola để khám phá bên dưới.

Adidas x Nike

Adidas x Nike

Thẻ Mastercard x Visa

Thẻ Mastercard x Visa

McDonald Burger King

McDonald Burger King

Coca-Cola x Pepsi

Coca-Cola x Pepsi

Mục tiêu của Wallmart x

Mục tiêu của Wallmart x

BMW x Mercedes-Benz

BMW x Mercedes-Benz

Google x Yahoo!

Google x Yahoo!

Apple x Microsoft

Apple x Microsoft

Loading...