Ý tưởng

Geico nghiền nát quảng cáo của mình để làm cho chúng ít hạn chế hơn

Nếu bạn thường xuyên xem video trên YouTube, thì có lẽ bạn biết định dạng đầu video, mà bạn "Lực lượng" để xem quảng cáo mà bạn có thể bỏ qua sau vài giây. Để giao tiếp trên định dạng này, công ty bảo hiểm Geico tiết lộ một chiến dịch quảng cáo hoàn toàn mới, hợp tác với The Martin Agency.

Geico đã tạo ra 5 điểm 15 giây rất ngắn bị nghiền nát bởi logo của thương hiệu. Từ đầu của vị trí, chúng ta có thể thấy logo "Geico" tiến bộ từ từ để nghiền nát phong cảnh. Ý tưởng ở đây là giảm thời gian của không gian quảng cáo để giảm bớt sự ràng buộc của người dùng. Thiên tài!

Các điểm khác có sẵn dưới đây.

Công ty bảo hiểm Geico đã có ý tưởng ...

... để nghiền nát quảng cáo của mình ...

... để làm cho chúng ít hạn chế hơn

Một cuộc tàn sát thực sự!

Loading...