Ý tưởng

Trump With Love: buộc Donald Trump chia sẻ thông điệp tình yêu

Bạn không thích Donald Trump và bạn thấy rằng những bài phát biểu của ông chứa đầy sự thù hận và ác ý? Buộc Trump chia sẻ những thông điệp tích cực hơn! Tại Hoa Kỳ, cơ quan truyền thông 180 LA đã có ý tưởng tạo ra "Trump với tình yêu", một trang web nhỏ đánh cắp các bài phát biểu của Donald Trump để chia sẻ thông điệp về tình yêu.

Nguyên tắc rất đơn giản: chỉ cần nhập tin nhắn của bạn và xác nhận nó. Hơn 30 giờ diễn thuyết và tranh luận đã được tải lên cơ sở dữ liệu của trang web để khai sinh phần lớn các câu của bạn. Chúng tôi thích ý tưởng, thông minh và vui vẻ, cho phép cơ quan này phản đối Tổng thống mới theo cách sáng tạo hơn. Để kiểm tra kinh nghiệm, hãy truy cập trang web của hoạt động "Trump với tình yêu".

Một trang web nhỏ vui nhộn ...

... cho phép bạn chơi với Donald Trump ...

... để làm cho anh ấy phát âm thông điệp của tình yêu và hòa bình

Loading...