Ý tưởng

Một video nghệ thuật để biết mọi thứ về tầm quan trọng của màu sắc trong thiết kế

Về mặt thiết kế và thiết kế web, điều này không mới, màu sắc có vai trò chính. Trang web GCFLearnFree.org gần đây đã xuất bản một hướng dẫn có hình thức của một video nghệ thuật để biết mọi thứ về tầm quan trọng của màu sắc trong webdesign.

Xu hướng là gì, các khía cạnh khác nhau của lý thuyết về màu sắc, làm thế nào để trang web của bạn dễ chịu để tham khảo và thống nhất trong biểu đồ đồ họa của nó ... Nhiều câu hỏi như video này đặt ra theo cách tốt nhất. Chúng tôi cho bạn khám phá.Loading...