Ý tưởng

Anh ấy tạo ra những phong cảnh đa chiều bằng cách ghép hàng trăm bức ảnh

Một số vẽ chúng panoramas những người khác khắc hoặc chụp ảnh.Nobuhiro Nak biếni làm một chút tại một thời điểm điều này nghệ sĩ nhật bản gần đây đã nói về anh ấy với dự án của anh ấy "Bản vẽ lớp"Điều này mang lại một cú đánh cho nhận thức trực quan phong cảnh chụp trong hình ảnh.

Ý tưởng của anh ấy? Chụp hàng trăm bức ảnh từ một nơi nhưng với góc nhìn khác nhau, để phơi bày chúng lần lượt cửa sổ trong suốt. Đôi khi những công việc này có thể đạt được hàng trăm tấm, tạo ra một ảo ảnh về chiều sâu chưa từng cóbất thường ; và bằng cách đi bộ về phía công trình, bạn cũng có thể chụp được mọi cảnh quan của cách cá nhân. Rắc rối và rất sáng tạo!

Tưởng tượng bởi: Nobuhiro Nak biếni

Loading...