Thể LoạI Xã hội

Xã hội

12 tweet sáng tạo nảy ra cuộc đụng độ giữa Pascal Praud và Claire Nouvian

Bạn có thể đã thấy các tweet hài hước trong nguồn cấp dữ liệu của bạn trong những ngày gần đây. Theo cách riêng của họ, nhiều người dùng Internet đã tham gia vào cuộc đụng độ giữa Pascal Praud và Claire Nouvian, diễn ra trên trường quay của chương trình trò chuyện "L'heure des pros", trên CNews, vào ngày 6 tháng Năm. Người ta đã nghi ngờ ngay từ đầu rằng chương trình sẽ kết thúc tồi tệ: chủ đề của ngày là "Làm mát khí hậu?
ĐọC Thêm